יוני 2

מספר שרתים מופעלים מחדש,מופיעות מספר "מדיניות האוסרת גישה למנהלי התקנים ב- Windows Update" 122 הודעת אזהרה,המדיניות הקבוצתית שנחשבה במקור לספירה אינה מוגדרת,אבל לאחר הבדיקה לא ראיתי את ההגדרות הרלוונטיות,מאוחר יותר, כשחיפשתי באינטרנט, גיליתי שמדובר רק בבעיית תצורת חומרה פשוטה.。

להמשיך לגלוש »

מאי 28

לאחרונה הופיעו מספר רב של רשומות אירועים בשרת ההרשאות לשולחן העבודה המרוחק 4105 הודעת אזהרה,הסרט עוקב אחרי:

שרת ההרשאה לשולחן העבודה המרוחק לא יכול להיות תחום של Active Directory “xxx.com.tw” מהמשתמשים “שטר כסף” עדכן תכונות הרשאה。אנא וודא שחשבון המחשב של שרת ההרשאות הוא תחום Active Directory “xxx.com.tw” חבר בקבוצה שרתי שרת רישיון שרת。

להמשיך לגלוש »

מאי 27

לאחרונה מחשבי השרתים של החברה לא הצליחו להתחבר,ההודעה אומרת רק שהסיסמה שגויה,רוב המחשבים יכולים להתחבר לאחר אתחול מחדש,אחד השרתים הוא להיכנס לחשבון המקומי,הוסף מחדש דומיין בכניסה。

להמשיך לגלוש »

מאי 26

שרת החיבור המרוחק שלנו (Windows Server 2012 R2) כל עוד יש משתמש מחובר,תיעוד מופיע ברשומת האירוע 20499 אזהרה:

"שירותי שולחן עבודה מרוחק" לקח זמן רב מכדי לטעון את הגדרות המשתמש של המשתמש bbb מהשרת aaa

להמשיך לגלוש »

מאי 20

לפני התקנת שרת Windows 2019 כאשר,שמתם לב שסביבת Core Server נבחרת כברירת מחדל,אני מרגיש שמיקרוסופט רוצה לדחוף את סביבת ההפעלה של מצב הוראות זה。ולאחר השלמת ההתקנה של Windows Server,בעת פתיחת מנהל השרת,ואז זה יציע שננסה להשתמש “מרכז הניהול של Windows” IT,אז אם אתה רוצה לומר את זה, נסה את Windows Server 2019 Core Core מתקין את מרכז הניהול של Windows。

להמשיך לגלוש »

מאי 13

כתב מאמר בשבוע שעבר "הגדרות הרשאה ספציפיות ליישום אינן יכולות לכלול CLSID - SQL」,באותו זמן ראיתי את זה ברשומת האירועים המערכת בשרת SQL,ההרשאות המדוברות הינן בתפקיד SQLSERVERAGENT,אין שום בעיה עם הרשאות השרת עצמו (מערכת 及 מנהל מערכת)。ראיתי את אותה ההודעה בשרת המודעות היום,הפעם, לשרת עצמו אין הרשאות מספיקות,לפיכך, נדרשים מספר שלבים להחזרת ההרשאות מ- regedit。

להמשיך לגלוש »

מאי 11

בדוק לאחרונה את "יומן האירועים" של כל שרת,רוצה להפחית מידע לא חוקי,וטיפול במידע שגיאה。הפעם ב- SQL Server,תמיד תהיה הודעת שגיאה כזו:

應用程式特定 權限設定無法將含有 CLSID {806835AE-FD04-4870-A1E8-D65535358293} 與 APPID {EE4171E6-C37E-4D04-AF4C-8617BC7D4914} 之 COM 伺服器應用程式的 本機 啟用 權限授與來自位址 LocalHost (使用 LRPC) (在應用程式容器 無法使用 SID (無法使用) 中執行) 的使用者 NT SERVICE\SQLSERVERAGENT SID (S-1-5-80-344959196-2060754871-2302487193-2804545603-1466107430)。您可以使用元件服務系統管理工具修改此安全性權限。

להמשיך לגלוש »

מאי 6

  我們有幾台伺服器的「系統事件」會有很多 Schannel 的錯誤訊息點進去會顯示 已產生以下的嚴重警示: 40。內部錯誤狀態為 1205。” או 收到來自遠端用戶端應用程式的 TLS 1.2 連線要求但用戶端應用程式支援的加密套件伺服器都不支援SSL 連線要求失敗。” 等錯誤訊息會出現此訊息的原因在於此伺服器有提供加密的服務但使用者並沒有以加密的方式提出連線需求,אני, למשל,出現此訊息的兩台伺服器分別是 Mail Server 及電子簽核伺服器兩台都有使用 SSL 憑證

להמשיך לגלוש »

מאי 6

בודק שרת Windows היום 2008 אירוע R2,נמצא "אירוע מערכת" מלא בהודעות הפתיחה והעצירה של מודולי Windows,נמצא סריקת אינטרנט מאמר דן בנושא דומה,רק התפקיד הוא “מתאם ביצועים WMI” שירות,הסיבה היא שיש שירות מרחוק (כמו SCOM: מנהל התפעול של מרכז המערכת) ניטור מחשב,יגרום לכיבוי וכיבוי של שירות WMI בתגובה אליו。

להמשיך לגלוש »

אפריל 30

  先前由於 AD 網域為 2003 等級的關係因此在 Windows Server 2012 後的版本要加入網域時都要先去「功能」那邊把 SMB 1.0 Client 裝起來才能成功加入網域最近同事把 AD 網域升到 2008 R2 了因此想把這些 Server 的 SMB v1 給關閉以提昇安全性而在要移除時發現無法取消勾選因此改以指令方式來進行移除

להמשיך לגלוש »