ספטמבר 1

 在安裝網路印表機時有時會在點兩下後出現 0x00000BCB 的錯誤通常發生在條碼標籤機以及點陣印表機大型事務機則沒發生過通常重新安裝 Windows Server 上的驅動可以解決但是隔一段時間後就又會發生
להמשיך לגלוש »

אוגוסט 25
<%# Eval("SDate", "{0:yyyy/MM/dd}") %>
// 0: 表示定義整個括號裡面的第 0 個變數要採用此日期格式。

// 以下為兩個變數的範例。
string s = String.Format("At {0}, the temperature is {1}°C.",
             DateTime.Now, 20.4);
Console.WriteLine(s);
// Output similar to: 'At 4/10/2015 9:29:41 AM, the temperature is 20.4°C.'

【參考連結】

אוגוסט 22
דף הגדרות לְהִתְנַגֵד מיקום נקודת הגדר
"קיצור" קיצור הדרך קובץ קיצור
"תְאִימוּת" מִשׁתַמֵשׁ 機碼(הערה 1.)
"תאימות לכל המשתמשים" כל המשתמשים 機碼(פתק 2.)

הערה 1.
電腦HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAppCompatFlagsLayers
פתק 2.
電腦HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAppCompatFlagsLayers

נ.ב.. המפתח הוא "ערך מחרוזת",הערך הוא”~ מנהל אנושי”。

יולי 11
unit unit1;

interface

uses
 Windows, Messages....

type
 TFormName = (Casefm1, Casefm2, Casefm3);

function xxx(): Boolean;
var
 StrFormName: String;
 CaseFormName: TFormName;
begin
 StrFormName := 'Case' + vFormName; 
 // 將 FormName(物件) 與 TFormName(值) 做區隔。
 // (vFormName為帶有各FormName的字串變數)
 CaseFormName := TFormName(GetEnumValue(TypeInfo(TFormName), StrFormName));

 case CaseFormName of
  Casefm1:
   begin
    ..............
   end;

  Casefm2:
   begin
    ..............
   end;

  Casefm3: 
   begin
    ...............
   end;

【參考連結】

יולי 11

נראה שתפריטי Delphi תמיד כוללים גופנים שחוזרים לברירת המחדל (8, טהומה) הבעיה,שאלות מחו"ל,אבל אין פתרון。הפתרון הזמני שאני יכול לחשוב עליו כרגע הוא להגדיר מפתח פונקציה (ניתן להגדיר כמקש קיצור),אפשר למשתמש להיתקל בגודל גופן קטן,אפס את גודל הגופן בעצמך。(במהלך הבדיקה, ניתן לשנות את גופן התפריט בחזרה לערך ברירת המחדל על ידי שינוי אחוז גודל התצוגה של Windows)

procedure Tmainform.N93Click(Sender: TObject);
begin
 Screen.MenuFont.Size := 12;
 xxxxxx.BringToFront; // 改變畫面焦點,以刷新選單畫面。
end;

【參考連結】

יולי 11
procedure TfmQAB.FormShortCut(var Msg: TWMKey; var Handled: Boolean);
begin
if (Msg.CharCode = 116) and (HiWord(GetKeyState(VK_CONTROL)) = 1) then 
 begin
  ......
 end
end;

【參考連結】

יולי 11
var
 vTime, vTime1, vTime2: double;
begin
 vTime1 := GetTickCount();
 vTime2 := GetTickCount();
 vTime := (vTime2 - vTime1) / 1000;
 Showmessage(floatToStr(vTime) + 's');
end;

【參考連結】

מאי 9

כתבתי בעבר "הגש בקשה לקבלת אישור תו קידוד של תצפית ב- Windows」,מאמר זה הוא בעיקר דרך “קבל HTTPS בחינם!” האתר מבקש או מרחיב את התעודה באופן ידני。כאשר לאחרונה הושק אתר חדש,נסה ליישם עם הכלי WIN-ACME,כדי להקל על השימוש בהרחבה האוטומטית שלו מאוחר יותר (הִתחַדְשׁוּת) מאפיינים。
להמשיך לגלוש »

אפריל 20

נראה שג'ומלה מתחילה מ-2.X ו-3.X,כתובת האימייל במאמר תומר אוטומטית לפורמט היפר-קישור。שימוש בתחביר Javascript עבור כתובת הדוא"ל של דף היום,תוצאות בקליק,יופיעו שני חלונות Outlook,אז אתה צריך לכבות את פונקציית ההמרה המובנית。
להמשיך לגלוש »

אפריל 15

ייעוץ סביבתי:זיכרון מארח WSUS מומלץ להיות מעל 8G。

Q. WSUS זורק לעתים קרובות או תמיד שגיאת חיבור,צריך לאפס את צומת השרת。
A1. נסה את זה קודם,שים את WsusPool(IIS) הסר את "מגבלת הזיכרון המיוחדת"。
איפוס WSUS צמתים בשרת | טוסון צ'אנג טאן הישן

להמשיך לגלוש »