בעת התקנת מדפסת רשת,אירעה שגיאת 0x00000BCB

בעת התקנת מדפסת רשת,לפעמים אחרי שתי לחיצות,מתרחשת שגיאה 0x00000BCB,מתרחש בדרך כלל במכונות תוויות ברקוד ובמדפסות מטריצות נקודות,מכונות עסקאות גדולות לא התרחשו,בדרך כלל התקנה מחדש של מנהל ההתקן ב-Windows Server יכולה לפתור,אבל לאחר זמן מה,זה יקרה שוב。

 

 這問題似乎是因微軟為修正一漏洞而衍生出來的問題只是已經過了好幾個月仍然沒有修正目前比較好的解決方式是當問題發生時先透過修改機碼來暫時關閉 Windows Server 的安全性限制待 Client 端安裝完驅動後再將機碼設回去

 

 ◎ 先分別製作新增跟移除的機碼檔(.reg),方便日後快速處理

新增.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint]
"RestrictDriverInstallationToAdministrators"=dword:00000000

移除.reg (機碼路徑最前面有個減號)

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint]
"RestrictDriverInstallationToAdministrators"=dword:00000000

 

 ◎ 在 Server 端「新增」機碼後不需重開機也不需重啟服務即可直接在 Client 端安裝印表機裝完再把機碼「移除」即可

 

【參考連結】

2 תגובות

 1. Bы cтaли пoбeдитeлeм => https://forms.yandex.ru/cloud/6547f88a693872299d4af567/?hs=b425d8e9d938984e90010b94d0252e2a& № NA576 אומר |

  37jv2y

 2. אנונימי אומר |

  FG-60E
  זו בקשה רצינית.
  אנא
  7.4.1
  7.2.6
  7.2.5

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.