השתמש בפקודה כדי לייצא את ספר הכתובות של AD LDAP

  近期因為疫情關係部份同仁在家辦公而改用 Webmail因此需要將 LDAP 通訊錄匯出成 csv 檔再匯到郵件系統中上網查了一下好在這次的動作不難 (印象以前使用 AD 的指令都很複雜),只需透過內建 csvde 這個專門處理 csv 的指令即可達成

 

【需求】
 ◎ 針對 displayNamemail 有值的物件匯出
 ◎ 匯出 displayNamemail 欄位 (屬性)。

 

csvde -r "(&(mail=*)(displayName=*)" -l displayName,mail -u -f adds.csv

# -r 針對屬性做篩選。
# -l 要匯出的欄位。
# -u 以 Unicode 格式匯出。
# -f 匯出成 csv 檔。

 

  實際匯出後會有少部份非預期的資料可針對結果再加上篩選參數。אני, למשל,有部份資料是我當初設來做分隔使用的這些物件的 mail 屬性我設為 null 或 No-Mail-Group因此便可以下面指令來排除

csvde -r "(&(mail=*)(displayName=*)(!mail=null)(!mail=No-Mail-Group))" -l displayName,mail -u -f adds.csv

 

【參考資料】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.