Windows 10 NAS קובץ פתוח,הופעה”שם Directory אינו חוקי”שגיאה

נתקל בבעיה בבוקר,אמש לאחר סט של הרשאות מלאים NAS Synology,כאשר המפגש היתה התגובה היום לפתוח קבצים על NAS,הופעה”שם Directory אינו חוקי”שגיאה,לאחר אישור רשות NAS אין בעיה,מצא מידע באינטרנט,מצא netizen נתקל במצב הזהה,ומסתמן עדכון 10 Windows להתרחש לפני 1709,מחשב יד צפה,ואכן, 1709。

המאמר דן מעולם לכאורה לברר מדוע,אבל כשמישהו עונה להזכיר SMB,הלכו אל "הפעלה / כיבוי של Windows התכונות" כדי לראות אם יש הגדרות רלוונטיות。לאחר חוזרות ונשנות פעמים מבחן מספר,זהה את המפתח "SMB / CIFS 1.0 הלקוח" הגדרה,עוד אפשרות זו מסומנת,כדי לפתור את הבעיה לאחר אתחול מחדש。

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.