【הערות】 מפרטי חומרת חומת האש של Sonicwall

型號 מעבד RAM(G) הֶבזֵק(G)
TZ350 Mips64 Octeon 1200MHz *2 1 0.064
TZ500 Mips64 Octeon 1000MHz *4 1 0.064
NSA 4600 Mips64 Octeon 1100MHz *8 2 1
TZ 215 Mips64 Octeon 500MHz *2 0.512 0.032
TZ210 Mips64 Octeon 499MHz 0.256 0.032
NSA 2400 Mips64 Octeon 500MHz *2 0.512 0.512
NSA 240 Mips64 Octeon 500MHz *2 0.256 0.032

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.