【הערה command הפקודה FortiGate


[הגדר ממשק IP והרשאות גישה]

 config system interface edit port1 set ip 192.168.0.100 255.255.255.0 set allowaccess https http (或 append allowaccess http) end 

 

【ליומן אין רשומה】

 get log memory filter # 如果 Severity 為 warning config log memory filter set severity information (set severity ? 可以查看所有層級) 

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.