【הערה command הפקודה FortiGate


[הגדר ממשק IP והרשאות גישה]

config system interface
edit port1
set ip 192.168.0.100 255.255.255.0
set allowaccess https http (或 append allowaccess http)
end

 

【ליומן אין רשומה】

get log memory filter
# 如果 Severity 為 warning
config log memory filter
set severity information (set severity ? 可以查看所有層級)

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.