אתר לVPN האתר 连线 只有 单方 פינג 的 到

sonicwallבדיקות אחרונות עם אתר חברת בת לפונקציונליות VPN אתר,兩邊的防火牆廠牌不同,一為Juniper,一為Sonicwall,在設定完成後,看到VPN建立成功,本以為一切搞定,卻發生Juniper 端的client ping不到Sonicwall的情形,הדבר המוזר הוא שלקוח Sonicwall יכול פינג לג'וניפר בצורה נכונה。

 

אחרי עמיתיו חקרו,問題出在Juniper的Policies優先順序,אשר קבע VPN,優先權過低,導致Juniper將封包直接往外丟,而非走VPN的Tunnel,לכן, בראש סדר העדיפויות יועלו לאחר מדיניות VPN,כלומר לפתור את הבעיה הזו。

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.