Adobe Reader מופיעה “Adobe Acrobat אינה מאפשרת חיבורים” 錯誤

לאחרונה גרסה חדשה של תוכנת Adobe Reader ברשת פתוח באזור(נטו פאנג)כאשר קבצי PDF על,לפעמים לקפוץ החוצה “Adobe Acrobat אינה מאפשרת חיבורים” 的錯誤訊息,כדי להימנע ממצב זה קורה,צריך להתאים את ההגדרות。

 

◎ "ערוך" - "העדפות" - "תוכניות וניהול אמון.",לחץ על גישה לאינטרנט “שינוי הגדרות”。

 

◎ להיבחר מחדש “קבצי PDF לאפשר גישה לכל האתרים”,按確定即可。

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.