Windows 7 נתק כונן רשת

אופציה "מיפוי כונן רשת" ו "ניתוק כונן רשת", כאשר בXP,ניתן למצוא ב" כלים "בדפדפן סרגל הכלים קובץ אפשרות בחלק העליון,אבל ב-Windows 7,טור פונקציה מעל התצוגה שנקבעה מראש בלבד "כונן רשת Connect"。

אם אתה רוצה להפריע כונן רשת,צריך ללחוץ על מקש Alt במקלדת,התפריט המסורתי יופיע בשלב זה,כמו כן "כלים" ניתן למצוא בפרויקט תחת "כונן רשת פסיקה" פונקציה。

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.