[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - TempData

//Controllers\HomeController.cs
public ActionResult Index()
    {
      TempData["Message"] = "修改此範本即可開始著手進行您的ASP.NET MVC應用程式。";
      return View();
    }
<!--Views\Home\Index.cshtml-->
<h2>@TempData["Message"]</h2>

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.