[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - הקוד הראשון

  //資料模型一對多關聯
  public class Guestbook
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Content { get; set; }
    public DateTime CreateTime { get; set; }
    public Member Member { get; set; }
  }

  public class Member
  {
    [Key]
    public string Username { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }

    public ICollection<Guestbook> Guestbook { get; set; }
  }
  //Code First 就是在Model定義好各欄位後,其他的Controller、View都會自動幫你產生,
  //很神奇的功能,讓你專注在寫Model的部分就好

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.