הסר שדה ריק עודף Excel

excelקובץ Excel הוא לעתים מצב מוזר מתרחש,איש והגעה בר רב עמודה של 会 莫 שם,קובץ הסיבה קפץ לעשרות מגה,会 发 סיבת גלם לא נקי ומסודר,אך נראה כי בכל פעם בכמה זמן,מישהו יהיה מוטרד。
 
发生 此 בעיה כאשר,只須將多餘的列選擇起來,נמחק ולאחר מכן לחץ על הזכות,התקדמות 档案 储存,הקובץ יתכווץ לגודלו。
 
  טיפים. נמחק חייב להיות מאוחסן,אחרת, השדה עדיין יציג את הכמות המקורית。
 

2023/02/17 לעדכן

  上面描述的有很多空白列最近遇到一份是有很多空白欄一樣先把多餘的欄選擇起來並按刪除及儲存如果重開檔案還是一樣那接下來請在「檢視」切換成「分頁預覽」再切回「標準模式」即可

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.