הסר שדה ריק עודף Excel

excelקובץ Excel הוא לעתים מצב מוזר מתרחש,איש והגעה בר רב עמודה של 会 莫 שם,קובץ הסיבה קפץ לעשרות מגה,会 发 סיבת גלם לא נקי ומסודר,אך נראה כי בכל פעם בכמה זמן,מישהו יהיה מוטרד。
 
发生 此 בעיה כאשר,שדה מיותר פשוט, בחר,נמחק ולאחר מכן לחץ על הזכות,התקדמות 档案 储存,הקובץ יתכווץ לגודלו。
 
  טיפים. נמחק חייב להיות מאוחסן,אחרת, השדה עדיין יציג את הכמות המקורית。
 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.