הפתוח אקסל מופיע "בעיות שמתרחשות במהלך העומס".

לאחרונה נתקל בבעיה נדירה,בעת פתיחת קובץ Excel ב,לא יהיה "בעיות שמתרחשות במהלך טעינה" הודעת שגיאה,תוכן כתוב "אירעה שגיאה בטעינה בתחומים הבאים: בסיס אובדן 档案: http://localhost / excel_files / xxx.htm"。

 原先以為是excel的版本太舊而開不起來,經交叉測試後,結果卻跟excel無關,במקום זאת, מערכת היחסים עם מערכת ההפעלה。כל עוד הפלטפורמה 7 Windows, פתח את הקובץ,就會出現此訊息,מ XP、2003、2007כדי 2010 זהים,אם אין לך בעיה זו ב- Windows XP。רוב תוכנות בחינם,LibreOffice無法成功轉換,רק Kingsoft המשרד יכול לפתוח כראוי。

 在經過一個多禮拜的測試後,ולבסוף דרך ההתקנה של "תוכנית unicode-השלמת" כדי לפתור。בעת התקנת Windows 7,由於權限問題,可能無法透過一般方式安裝,可以取得安裝包裡的c_950.nls檔案後,הפעל כמנהל כדי לבצע את הפקודה אצווה הבאה:(假設c_950.nls放C:\)

TAKEOWN /F %WINDIR%\System32\C_950.NLS /A

CACLS %WINDIR%\System32\C_950.NLS /E /G Administrators:F

REN %WINDIR%\System32\C_950.NLS C_950.BAK

COPY c:\C_950.NLS %WINDIR%\System32

執行完畢後需重開機,האם אצליח לפתור את בעיית הפתוחה Excel。

 

 至於發生的原因,應是因為此檔並非標準xls檔案,而是網頁形式的檔案,若使用記事本打開來看,會看到如同網頁般的語法,並且提到” This document is a Web archive file”,如果用IE9以上的版本,其實也可直接開啟此檔,只是無法切換sheet,因此當excel開啟此檔時,需要做一個轉換的動作,每個sheet就是一個htm檔,Htm להיעקר ולאחר מכן נזרק לתוך גיליון באקסל。אם שם הגיליון הוא פשוט,那麼在轉換的過程,הודעת שגיאה תופיע בתחילה של。

 而Kingsoft Office在這部份卻沒有問題,個人猜想是因為此軟件是大陸開發的軟體,בתמיכה של הקידוד הפשוט באופן טבעי יהיה לשים לב。באשר לשאלה צריכה להיות כי LibreOffice אינו תומך ארכיון אינטרנט זה של קובץ Excel,אז אפילו לא צריך לפתוח כדי לפתוח。

[קישור]

    תוכנית 2.5-השלמת Unicode:c_950.nls檔

2 תגובות

 1. ashin אומר |

  שלום,
  我的檔案出現相同問題,
  אבל הקובץ שלי הוא לא אנגלית ולא Win7。
  您說的kingoffice開啟後是一片空白……
  可以向您請教該如何解決嗎?

  謝謝您

  這樣狀況似乎跟我的不同
  不知是不是檔案有受損
  你可以先試試用IE9開看看

  אנסון תגובה |

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.