רשת הפצת מודעות Reader Google

שיתוף פשוט מוגמרשימושNewsGatorכדי לייצר רשת הפצההשיטה,ואז הם גילו שGoogle Reader יכול לעשות,而且介面還好看多了呢!因此決定再寫一次這篇類似的教學

ראשון,Google Readerלאחר התחברות,לחץ על "בצד השמאלהוספת מנוי」,לצוץ טופס למילוי כתובת להיות מנוי,לאחר מכן הצבע "הוספה」。

לאחר מכן לחץ על "בפינה הימנית העליונההגדרות」,進行Tag與權限設定

現在可以為剛剛訂閱的的項目進行改名以及建立分類的動作
לחץ על "הוסף לתיקייה…」,והזן שם עבור תג,הנה דוגמא של אחד החדש "טמפ」的Tag

לעבור ל"תג"הגדרה,此時會列出你現有的Tag
אולי יש פה מצב,就是找不到你剛剛建立的Tag

במקרה זה,כל עוד הלחץ הראשון "<< חזרה לGoogle Reader」,ואז ברצף נקודה "הגדרה」-「תג"תחזור,即可看見剛剛建立的Tag

בדוק את תג החדש שהוקם,ובחר "בתפריט הנפתחציבור」,使該Tag成為公開的

לחץ על "להוסיף קליפ לאתר שלך」!

這裡我們可以修改聯播器的標題樣式以及主題數
設定完成後,התחתון של JavaScript העותק עד,היצמד הבלוג שלך על,זה משלים שלום!

פלט (גרף Palacan הוא תוספת שלי הוסיפה)

 


參考網頁MIND DIS continu היחידות הארגוני: Google Reader מה שהופך simulcast שודדי לחלוטין

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.