2.10 GIMP "צבע לתוך אלפא (שקוף)"לא ניתן להשתמש

לחלק מהתמונות בשטח הפתוח כאשר GIMP,"הצבעים לתוך אלפא (שקוף)"האפשרות אינה זמינה,לפני לא יודע איך לפתור,לבסוף נמצא פתרון היום。בהתאם משתמשי נקודת מבט של החזרה הרשמית של נושא,סיבת שכבה זו אינה מתרחשת שקיפות המידע,אם הוא נמצא GIMP 2.8 יתווסף באופן אוטומטי לגרסה צבע שקוף,2.10 האם לא,לכן פתרון,רק צריך להוסיף גרסת צבע שקופה ידני ניתן לפתור。

 

 

#"שכבות" - "שקיפות",בחר "הצטרף גרסת צבע שקופה."。

 

# ואז הם יכולים לבחור "את הצבע לתוך אלפא" פונקציה。

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.