להגדיר: error: Library requirements (gnome-keyring-1) not met

  執行./configure時若出現"להגדיר: error: Library requirements (gnome-keyring-1) not met",請至「Synaptic套件管理程式」搜尋並安裝"libgnome-keyring-dev"即可

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.