בדוק את השימוש בשטח של Synology NAS שלך

לפני זמן מה, ל- NAS של Synology היה מעט מקום לשחפת,בהמשך, על פי ההוראה הרשמית,התחבר למערכת באמצעות SSH לצפייה,רק התברר שמדובר בספריית ה- CloudStation הניסיונית,הפק כמות עצומה של נתונים,כי זה רק משפט,הפונקציה אינה עונה על צרכיי,מאוחר יותר הוא הוסר,והסר ידנית את התיקיה הנסתרת @cloudstation。

 

שיטת הפעולה היא כדלקמן:

◎ היכנסו אל "לוח הבקרה" של DSM - "מסוף & SNMP 」,סמן את [הפעל פונקצית SSH]。

 

◎ השתמש ב- SSH כדי להתחבר ל- NAS,ולהיכנס להוראות:

 sudo -i #  切換以 root 登入。  cd /volume1 #  將目錄 (資料夾) 切換到 /volume1。您也可以將 /volume1 改成其他欲檢查的目錄 (資料夾)。  du -h -d1 #  列出該目錄下的子資料夾及各項目所占用的儲存空間使用量。 #  -h 表示 Human readable。 #  -d1 僅查詢一層。  #  使用 du 指令計算儲存空間使用量可能需要一段時間。  

 

◎ אם ברצונך למחוק את הספרייה שתופס מקום,קח דוגמה את @cloudstion

 rm -rf ./@cloudstion 

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.