בואו Remote Desktop נותק אוטומטית מתנתק

אם אתה משתמש משתמש שולחן עבודה מרוחק יש מספר מסוים של,ייקח הרבה זיכרון כדי,לכן, המשתמש יכול מנותק כבר תצורת שרת שולחן עבודה מרוחקת,אחרי כמה זמן הפסקה,כדי לחסוך במשאבי שרת。

שיטת ההגדרה היא כדלקמן:
"Gpedit.msc" - "הגדרות מחשב" - "תבניות ניהול מערכת" - "רכיבי Windows" - "שירותי שולחן עבודה מרוחק" - "מארח מושב לשולחן עבודה מרוחק" - "מגבלות זמן מושב",מצא "הגדר מגבלת זמן להפעלה מנותקת",ערכה”מופעל”וציין את השעה。

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.