Xfce הארכיונאי לא רואה את שורת התפריטים

פשוט להשתמש במנהל הקבצים,אילו רצו להסתיר את עמודת הקיצור,לא ציפיתי בטעות,במקום זאת, להסתיר את שורת התפריטים בחלק העליון,אחרי כבר לא לצעוק。

 
 

ובהמשך נאלץ לנסות כאוס hotkey,למרבה המזל מאוחר לנסות,按Ctrl + M כדי להעלות את שורת התפריטים。

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.