vSphere יכול להתחבר רק מ- vCenter,ולא יכול להתחבר מ- ESXi

אם זה מופיע בעת כניסה למארח ESXi “ההרשאה לבצע פעולה זו נדחתה”,וכניסה ל- vCSA אינה בעיה,אז זה עלול להיגרם על ידי שרת vCenter המאפשר "מצב נעול"。

 

◎ לחץ על "מארח ESXi" - "הגדרות" - "פרופיל אבטחה" לפי הסדר,לחץ על "ערוך" במצב נעילה。

 

◎ בחר [מושבת],אתה יכול להיכנס למארח ESXi。

 

【參考資料】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.