מופיע אזהרה לפרוס אוטומטי vCenter

בעבר מעובדים "נתוני vCenter לא יכולים להתחיל"אחרי הבעיות,ב "מצב צליל שירות" כמו גם חלק של הודעת השגיאה,אשר יופיע אוטומטית לפרוס “לא מן https://IP:6502/VMW / RBD / בריאות-info קול נתונים ללכוד מצב” הודעת אזהרה,בעיה זו היתה פשוטה למדי,רק vSphere אוטומטי לפרוס את השירות הזה אינו מתחיל,זה צריך להיות מלא בעיות כמרחב הקודם,כי זה לא יכול להתחיל,עכשיו הבעיה נפתרה,כל עוד הוא יכול לרוץ למעלה。

 

מ “https://IP:5480” כניסת Appliance שרת vCenter VMware,מצא את "סיכום" של "שירותים" - "שרת vCenter" ב “לפרוס אוטומטי vSphere” שירות,לחץ “התחל” כדי。

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.