[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 – DML 資料操縱語言2

SELECT * FROM SCORE
 WHERE COURSE = '物件導向程式設計'
 
SELECT * FROM SCORE
 WHERE COURSE LIKE '%程式設計%'
 
SELECT * FROM SCORE
 ORDER BY SCORE DESC
 
================================

--SQL註解1
/*SQL註解2*/

================================

--別名
SELECT S.COURSE FORM SCORE S

===============================

--合併表格 INNER JOIN
SELECT P.NAME, S.SID, S.SCORE, S.COURSE
 FROM SCORE S
 INNER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.SID
 
--簡化寫法
SELECT P.NAME, S.SID, S.SCORE, S.COURSE
 FROM SCORE S, STUDENT P
 WHERE S.SID = P.SID
 
==================================

--LEFT OUTTER JOIN
SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE
 FROM SCORE S, 
 LEFT OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID

--RIGHT OUTTER JOIN
SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE
 FROM SCORE S, 
 RIGHT OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID
 
--FULL OUTTER JOIN
SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE
 FROM SCORE S, 
 FULL OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.