[הערה] לינוקס מגדילה זמנית את שטח ה-/tmp

בעת התקנת התוכנית,"לא נותר עוד מקום במכשיר" מופיע,בדוק עם df -h,הוא /tmp מלא。

המחיצה התלויה ב-/tmp שלי,הוא עם / אותו אזור מגנטי,ו / יש מקום,אז אתה יכול להגדיל באופן זמני את המרחב של /tmp על ידי התקנה מחדש של הפקודה。

df -h /tmp
#查詢 /tmp 佔用空間。

sudo mount -o remount,size=15G /tmp/
#將 /tmp 大小改成 15G。

df -h /tmp
#確認 /tmp 的佔用 % 是否改變。

 

כדי לרוקן את /tmp,ניתן לבצע את הפקודות הבאות:

sudo rm -r /tmp/*

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.