【הערות version גרסת שאילתה מנג'רו

Version גרסת מנג'רו

cat /etc/lsb-release

 

K גרעין לינוקס

uname -a

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.