השפעה

מצוטט מתוך:http://lijohnson.spaces.live.com/blog/cns!D42B010C5088F02A!206.entry
__________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
科技 : תמונה > תמונה > נשמע > טקסט
心靈 : טקסט > נשמע > תמונה > תמונה

על ידי LEE

 
 
 
 
 
 
 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.