דלפי – גופן התפריט קטן יותר

נראה שתפריטי Delphi תמיד כוללים גופנים שחוזרים לברירת המחדל (8, טהומה) הבעיה,שאלות מחו"ל,אבל אין פתרון。הפתרון הזמני שאני יכול לחשוב עליו כרגע הוא להגדיר מפתח פונקציה (ניתן להגדיר כמקש קיצור),אפשר למשתמש להיתקל בגודל גופן קטן,אפס את גודל הגופן בעצמך。(במהלך הבדיקה, ניתן לשנות את גופן התפריט בחזרה לערך ברירת המחדל על ידי שינוי אחוז גודל התצוגה של Windows)

procedure Tmainform.N93Click(Sender: TObject);
begin
  Screen.MenuFont.Size := 12;
  xxxxxx.BringToFront; // 改變畫面焦點,以刷新選單畫面。
end;

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.