דלפי – הגדר מקש קיצור Ctrl+F5

procedure TfmQAB.FormShortCut(var Msg: TWMKey; var Handled: Boolean);
begin
if (Msg.CharCode = 116)  and (HiWord(GetKeyState(VK_CONTROL)) = 1)  then 
  begin
    ......
  end
end;

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.