דלפי – הפחתת שלב זמן

var
  vTime, vTime1, vTime2: double;
begin
  vTime1 := GetTickCount();
  vTime2 := GetTickCount();
  vTime := (vTime2 - vTime1) / 1000;
  Showmessage(floatToStr(vTime) + 's');
end;

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.