"ניתוח מערך שמות." נוסף

在右邊新了一個「姓名星座分析」看板

כולל של עשרה שמות של קבוצות כוכבים,בבחירת התפריט הנפתחת,שיציג את דבר מועד משלוח,אם השם שלך היא לא קבוצת כוכבים ברורות,הזן שם בבא,לחץ על "מפעיל שם כוכבים",נעזור לך לשכוח!


הוסר 7/19

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.